ไขความลับของรังนกนางแอ่น

Last updated: 15 พ.ค. 2564  |  4069 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รังนกผสมคอลลาเจน

ไขความลับของรังนกนางแอ่น
รังนกได้รับความนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชาวจีนรับประทานมานานกว่า 1,000 ปี เพราะเชื่อว่ารังนกมีสรรพคุณในการรักษาโรค และบํารุงร่างกาย ในประเทศไทยนั้นรังนกถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสําคัญ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบได้ตามถํ้าในเกาะต่างๆ บริเวณริมชายฝั่งทะเล อ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นสินค้าส่งออกตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ปริมาณการส่งออกอยู่ในอันดับสองรองจาก ประเทศอินโดนีเซีย ทําให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี เช่นเดียวกันชาวไทย ความนิยมเกี่ยวกับรังนกในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนไม่ได้จำกัดอยู่ในผู้สูงอายุ แต่ยังได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ และพนักงานออฟฟิศ ที่มีรายได้อยู่ในระดับกลางถึงสูงก็นิยมบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติ และความเชื่อว่ารังนกมีสารอาหารสำคัญต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณสดใส ดูอ่อนกว่าวัยอย่างไรก็ตาม หลายคนยังไม่ทราบว่า รังนกนั้นมีหลายชนิดทั้งรังนกจากธรรมชาติ รังนกบ้าน และมีของปลอม ที่ทำมาจากวุ้นสาหร่าย เห็ดหูหนูขาว แป้ง หรือ ถั่ว วางจำหน่ายปะปนด้วย ดังนั้นการเลือกรังนกเพื่อบริโภคจึงจำเป็นต้องมีความพิถีพิถันอย่างมาก

ประการแรกรังนกที่มีคุณภาพดีจะต้องเป็นรังนกจากธรรมชาติที่มีที่มาจากในแถบชายฝั่งทะเล ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และทะเลจีนใต้แถบมณฑลไหหลำ (ไห่หนาน) โดยเฉพาะรังนกจากเกาะทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพอย่างสูง

ความเป็นมาของรังนก
รังนกเป็นอาหารบํารุงร่างกายชนิดหนึ่ง ที่ชาวจีน และกลุ่มคนที่มีฐานะดีนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นของหายากและมีราคาแพง จนถูกขนานนามว่า  ทองคําขาวแห่งท้องทะเล หรือ คาร์เวียแห่งตะวันออก โดยในอดีต รังนกที่ต้มกับน้ำตาลกรวดได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารบํารุงชั้นยอดของฮ่องเต้ ตลอดจนกลุ่มชนชั้นสูงของจีนวัฒนธรรมการรับประทานรังนก ในประเทศต่างๆ ทั้งไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ จึงได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้มาจากชาวจีนด้วย และยังพบว่า ในราชวงศ์หมิงตอนปลาย  เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยา มักจะมีรังนกเป็นส่วนประกอบเสมอ เนื่องจากแพทย์จีนเชื่อว่า รังนก สามารถรักษาโรคทางเดินหายใจ ช่วยบํารุงสุขภาพเด็ก สตรี และคนชรา บํารุงผิวพรรณของสตรีให้มีความนุ่มนวลอ่อนเยาว์ บํารุงปอด และเลือด บํารุงสุขภาพของผู้ป่วยในระยะพักฟื้น รวมทั้งสตรีหลังคลอดบุตร
 
รังนกหมายถึง
รังของนกอีแอ่นหรือนกแอ่นกินรัง ที่สามารถนํามา บริโภคได้จากสารคัดหลังจากต่อมนํ้าลายของนกอีแอ่น หรือนกแอ่นกินรัง มีลักษณะเป็นสีขาว เหนียว เกาะติดตามซอกหินหรือหน้าผาได้ดี รังนกแห้งจึงมีคุณค่าทางอาหารสูง เนื่องจากนํ้าลายนกมีเอนไซม์ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันนกแอ่นกินรังจัดอยู่ในสกุล Aerodramus มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aerodramus fuciphagus เดิมใช้ชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Collocalia fuciphaga
 
ชนิดของรังนก  รังนกสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิด
 แบ่งตามสีธรรมชาติของรังนกโดยไม่ผ่านกระบวนการฟอก หรือย้อมสีใดๆ สามารถแบ่งรังนก ออกเป็น 4 ชนิด คือรังนกสีขาว  รังนกสีแดง  รังนกสีเหลือง  และรังนกสีเหลืองทอง
 แบ่งตามลักษณะการเก็บรังนก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ รังนกถํ้า เป็นรังนกที่อาศัยในถํ้า ในเขตป่าสงวน สวนสาธารณะแห่งชาติ และตามเกาะชายฝั่งทะเล รังนกชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยเนื่องจากเป็นรังนกได้จากนกที่หากินตามธรรมชาติ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหาร และมีราคาสูงกว่ารังนกบ้าน ตัวอย่างรังนกถ้ำที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่
1. จังหวัดพัทลุง รังนกคุณภาพดีที่สุดของไทยเก็บจากเกาะสี่ เกาะห้า หรือเรียกกันว่า เกาะรังนก อยู่ในทะเลสาบสงขลา - พัทลุง เป็นเกาะที่งดงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

2. จังหวัดชุมพร ได้รับอากรรังนกแอ่นจากส่วนท้องถิ่นต่างๆ พบมากที่เกาะเวียง เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะมะพร้าว และเกาะรังกาจิ๋ว

3. จังหวัดพังงา   นกแอ่นกินรังพบมากที่เกาะต่างๆในอ่าวพังงาฤดูการเก็บรังนกคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

4. รังนกบ้าน เป็นรังที่นกมาสร้างไว้ตามชายคาบ้านหรืออาคารที่มนุษย์สร้างให้นกอาศัยอยู่ทํารัง  และออกไข่ทั้งปี รังนกชนิดนี้มีสีขาวจัด ขนาดเล็ก และบาง ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงมีราคาถูกกวารังนก  ตามธรรมชาติ
 
สรรพคุณของรังนกแพทย์แผนจีนเชื่อว่ารังนกสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้ดังนี้
 ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นจากไข้ ตัวร้อน ไข้หวัด ปอดอักเสบ ความดันสูง ประสาทพิการ ธาตุพิการ โลหิต จาง เบาหวาน วิงเวียนศีรษะ โรคปวดเมื่อยบั้นเอว เป็นลมหน้ามืด อ่อนเพลีย
 ทําให้ร่างกายแข็งแรง ต่อต้านเชื้อโรค เสริมภูมิคุ้มกน บํารุงทารกในครรภ์มารดา  เหมาะสําหรับ ผู้ป่วยโรคปอด บรรเทาอาการของระบบย่อยอาหาร  
 บํารุงร่างกายให้สดชื่น แข็งแรง แกอาการอ่อนเพลีย  แก้ไอ  ขับเสมหะ ไอเป็นเลือด  ฟอกปอด ยับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด    ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง บํารุงผิวพรรณให้อ่อนกวาวัย ชะลอความแก่ ทําให้อายุยืน
 รักษาโรคทางเดินหายใจ บํารุงปอด เพิ่มโลหิต บํารุงพลังทางเพศ มีคุณสมบัติยับยั้งการตกตะกอน ของเม็ดเลือดซึ่งลดโอกาสการอุดตันในเส้นเลือด
ปัจจุบันในการมองสรรพคุณของรังนก หรือสมุนไพร อาหารต่างๆ ไม่ได้ยึดถือเอาเฉพาะส่วนประกอบทางโภชนาการของตัวอาหารหรือสมุนไพรมาชี้ขาดคุณสมบัติ และประโยชน์เท่านั้น แต่ยังอธิบายตัวฤทธิ์ร้อน เย็น รสชาติ การเข้าสู่อวัยวะอะไรและสามารถปรับสมดุลกลไกได้อย่างไร
 
งายวิจัยเรื่องรังนก
 1. งานวิจัยของ Kong และคณ ะ (1989) พบว่า รังนกมีสารที่มีฤทธิ์คล้ายกับ Epidermal growth factor(EGF) ซึ่งมีคุณสมบัติในการ กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาว (Leucocyte) ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายซึ่งทำการศึกษาโดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกับ EGF ที่มีอยู่ในคน ซึ่งมีความสามารถในการ กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ชั้นนอกสุด และเยื่อบุต่างๆ การทดลองนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น โดยได้มีการทำให้สารสกัดให้บริสุทธิ์เพื่อนำสารสกัดไปพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อไป

2. Nakagawa และคณะ(2007)  ได้พิสูจน์ และค้นพบว่าในรังนกนางแอ่นมีสารประเภท ไกลโคโปรตีน ชื่อ N-acetylmuraminic acid ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และอุดมไปด้วยกรดอะมิโนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Guo และคณะ (2006) ที่ศึกษากลไกเสริมภูมิคุ้มกันของรังนก โดยทีมนักวิจัยได้เตรียมตัวอย่างรังนก โดยวิธีเลียนแบบ กระบวนการผลิต และการย่อยอาหารของมนุษย์ก่อนจะนำตัวอย่างที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยพบว่ารังนกนางแอ่นมีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัส โดยโปรตีนแบบพิเศษที่มีในรังนกจะไปจับเชื้อไวรัส และยับยั้งการเกิด Haemagglutination ที่จำเป็นในการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัส จึงช่วยป้องกันการติด เชื้อไวรัสได้หลายชนิด ทั้งไวรัสที่มีในคน เป็ด และหมู ท้ายสุดผู้วิจัยได้สรุปผลว่า รังนกเป็นอาหารที่ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้

3.ช่วยฟอกปอดและระบบทางเดินหายใจเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจผู้ที่มีอาการไอ หรือผู้ที่สูบบุหรี่จัด
เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด ผสมผสานกับองค์ความรู้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในกระบวนการผลิตอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จึงวางใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของเฮ็ลธ์ฟู้ด มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเหมาะต่อการนำไปบริโภคอย่างแท้จริง 
เครื่องดื่มรังนกแท้ ตรา Healthfoods สูตรผสมคลอลาเจนเป็นเครื่องดื่มรังนกที่คัดสรรจากรังนกแท้เกรดคุณภาพ จากถ้ำธรรมชาติ ชิ้นใหญ่ สีทองขาวนวล สะอาด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกว่า เป็นรังนกแท้เกรดคุณภาพเท่านั้น ผ่านกรรมวิธีในการผลิต และตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เจือสีสังเคราะห์  ไม่ใช้วัตถุกันเสีย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในทุกขวดของรังนกแท้ 100%

ส่วนประกอบ : รังนก 100%
วิธีรับประทาน : ดื่มได้ทุกเวลาที่ต้องการ
ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค บรรจุ 6 ขวด 
ปริมาณสุทธิ 450 มล. 
ขวดละ 75 มล.
 
 
 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้