ประโยชน์ด้านสุขภาพของ Alpha-PSP สารออกฤทธิ์สำคัญในผลิตภัณฑ์เซลล์ไรซ์ (ZELL RICE)

Last updated: 19 ต.ค. 2566  |  259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประโยชน์ด้านสุขภาพของ Alpha-PSP สารออกฤทธิ์สำคัญในผลิตภัณฑ์เซลล์ไรซ์ (ZELL RICE)

               เดิม Alpha-PSP เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักในข้าวต้ม เมื่อหลายร้อยปีก่อนในหลายประเทศของเอเชียดั้งเดิม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไทย และฟิลิปปินส์ โดยข้าวต้มนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพที่ดี และครอบครัวชาวเอเชียดั้งเดิมนั้น ใช้ข้าวต้มเสมือนเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาอาการเจ็บป่วย สำหรับเด็กทารก ผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุ หรือใครก็ตามที่กำลังฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย แต่น่าเสียดายที่ “เคล็ดลับสมัยก่อน” ในการเตรียมข้าวต้มที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพได้สูญหายไปจากรุ่นสู่รุ่น
               Alpha-PSP ประกอบด้วย กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และโพลีแซคคาไรด์เปปไทด์
               สารโพลีแซคคาไรด์เปปไทด์ (พีเอสพี) หรือ Polysaccharide Peptide (PSP) เป็นตัวยาสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ (active ingredient) เพื่อการบำบัดรักษาโรค โดยสารโพลีแซคคาไรด์เปปไทด์มีสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารเทนนิน และสารเรซชอร์ซินอล (resorcinol) ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอล ตลอดจนสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น สารเควอร์ซิติน (Quercetin) ปรากฎในเอกสารตีพิมพ์ Suthana 2013, Ng 1997 และ Wang et al. 1996 ได้อธิบายไว้ว่า สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งในด้านต่างๆ ดังนี้
               • ลดการแพร่กระจาย (Metastasis) หรือลดความรุนแรง (Inhibition) ของมะเร็ง โดยการยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ (Antiproliferation) โดยการหยุดวงวัฏจักรของเซลล์ (Cell Cycle Arrest) ในช่วง S Phase อันจะชักนำไปสู่การตายของเซลล์แบบอะพอพโตซิส (Apoptosis Induction)
               • การยับยั้งการตอบสนองของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน จึงทำให้เกิดการยับยั้งการอักเสบที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Cancer-related Inflammation) ได้
               • การยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Angiogenesis) โดยการยับยั้งตัวรับ (Receptor) สำหรับ VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดซึ่งส่งผลไปขัดขวางการสร้างหลอดเลือดใหม่ในหรือสู่ก้อนมะเร็งได้
               • การดื้อยาแบบหลายขนานของเซลล์มะเร็ง (Multidrug Resistance)
               • การยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์และการแสดงออกของยีนที่ขึ้นอยู่กับทรานสคริปชันแฟคเตอร์ NFKB – Nuclear Factor Kappa B (Blockage of cell signal transduction and NFKB-dependent gene expression)
               • การทำให้เกิดความเสียหายต่อไมโทคอนเดรียซึ่งส่งผลต่อสถานะในเชิงพลังงานและการดำรงชีพต่อของเซลล์มะเร็ง (Cellular energetic state from Mitochondrial damage affected the anticancer mechanism)
               • การยับยั้งความอ่อนเพลีย (Tiredness) จากการรักษาของโรค โดยเป็นสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาลเชิงซ้อนขนาดเล็ก) และโปรตีน (กรดอะมิโน) ที่สามารถให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตได้
               อีกทั้งเป็นสารที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลเป็นโมเลกุลน้ำตาลเชิงซ้อนขนาดเล็กมาก (คาร์โบไฮเดรต) โดยดูได้จากโครงสร้างทางเคมีและมีกรดอะมิโน (โปรตีน) เป็นแกนกลางในการยึดเกาะคาร์โบไฮเดรต จึงทำให้สารโพลีแซคคาไรด์เปปไทด์สามารถดูดซึม (Absorption) ผ่านเข้าสู่ร่างกาย ผ่านกระบวนการย่อย (Digestion) และเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ได้โดยง่ายและรวดเร็วกว่าสารที่มีโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตทั่วไป และเป็นโครงสร้างทางเคมีแบบเชิงซ้อนธรรมดา จึงทำให้มีการออกฤทธิ์ได้ดีและรวดเร็ว

ที่มาและงานวิจัยการันตีของสารสกัด Alpha-PSP ในผลิตภัณฑ์ Zell Rice (เซลล์ไรซ์)   
               ข้าวไทยสายพันธุ์ออร์แกนิกที่ใช้สกัด Alpha-PSP ปลูกในพื้นที่อุดมสมบูรณ์และปลอดมลภาวะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสารสำคัญเหล่านี้ “สกัด” จากข้าวสายพันธุ์อินทรีย์หลายสายพันธ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น ฯลฯ โดยใช้กระบวนการเอกสิทธิ์เฉพาะไร้สารเคมี ที่เรียกว่า “Mechanical Hydrolysis” นอกจากนี้ยังช่วยลดขนาดอนุภาค ทำให้ Alpha-PSP เป็นสารที่มีประโยชน์ทางชีวภาพสูง ซึ่งจะนำพลังงานเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารที่ซับซ้อน
               ด้วยกระบวนการอันล้ำสมัยที่ใช้ในการสร้าง Alpha-PSP นั้น จึงทำให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งยกย่องในความพยายามร่วมกันของสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI), ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลของรัฐ
               และนอกจากนี้ ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer's & Dementia แสดงให้เห็นว่า Alpha-PSP ป้องกันการตายของเซลล์ประสาท และชดเชยผลกระทบด้านลบของการแก่ชรา ความเสื่อมของเซลล์ และแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ ในการศึกษาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยเอมอรี เมืองแอตแลนตา พบว่า Alpha-PSP สามารถเร่งการฟื้นตัวของเดนไดรต์ที่ได้รับบาดเจ็บ (การเชื่อมต่อของเซลล์สมอง) ได้ภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง
(ศึกษาโดย สายันต์ สวัสดิ์ศรี ตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association)
               อีกหนึ่งงานวิจัยจากการศึกษาของโรงพยาบาล Cho Ray ในเมืองโฮจิมินห์ ที่ชี้ว่า Alpha-PSP ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และการใช้ Alpha-PSP เป็นส่วนหนึ่งในอาหารนั้น โดยรวมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี
(ศึกษาโดยโรงพยาบาลโชเรย์ นครโฮจิมินห์)
               นอกจากโพลีแซ็กคาไรด์จะได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากผลกระทบทางสรีรวิทยาที่โดดเด่น รวมถึงฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านมะเร็ง ต้านไวรัส ต้านสารก่อมะเร็ง และต้านการอักเสบ
               โพลีแซ็กคาไรด์ยังมีผลการรักษาที่ดีต่อเมตาบอลิซึมซินโดรม ซึ่งเมตาบอลิซึมซินโดรม คือ ภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติไป ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันสูง ซึ่งต่อมาภาวะเหล่านี้จะส่งผลให้มีปัญหาต่อหลอดเลือดและหัวใจ เกิดหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ในที่สุด แต่โพลีแซคคาไรด์สามารถควบคุมภาวะเมตาบอลิซึมได้ด้วยกลไกที่หลากหลาย ทั้งยังมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย
               โดยมีผลการศึกษาสนันสนุนข้อความข้างต้น เกี่ยวกับการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ได้ผลถึง 90.2% จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน 767 ราย ในปี 2545 และในการศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน 767 รายพบว่า Alpha-PSP ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้ถึง 90.2% ในเวลาเพียง 90 วัน นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีภาวะที่ดีขึ้นในด้านอื่นๆที่สังเกตได้ เช่น มีระดับพลังงานที่ดีขึ้น ไม่มีความเหนื่อยล้า มีอาการชาน้อยลง มีระบบขับถ่ายที่สมดุล และมีอาการใจสั่นน้อยลง
(การศึกษา Alpha-PSP สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอาการในผู้ป่วยเบาหวานในเอเชีย 767 ราย ณัฐยา ตาสวัสดิ์ M.S., B.Ed, Dip. MBA และ MCP; Sombat Tayraukham, Ph.D, M.Ed., B. .Ed)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้